De algemene vergadering

De algemene vergadering (BDGO van 14 juli 1998, art. 17 §1) wordt samengesteld uit de voorzitter van de raad van bestuur, die de algemene vergadering voorzit, en twee afgevaardigden per schoolraad die onder de scholengroep ressorteren:

De vertegenwoordigers van de schoolraden kunnen voor elke vergadering opnieuw worden aangeduid.

De bevoegdheden van de algemene vergadering:

De algemene vergadering bekrachtigt:

De algemene vergadering vergadert eenmaal per jaar om de jaarrekening van het vorige boekjaar en de begroting van het huidige boekjaar te bekrachtigen.